Porozumienie na rzecz rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Czerwonaku zostało podpisane 23.06.2015 roku. Po 5 latach stosowne jest jednak jego uaktualnienie, gdyż przez ten nastąpiło wiele zmian w środowisku lokalnym.  Należy m.in. zidentyfikować ponownie możliwe obszary współpracy oraz przyjąć plan działania na rzecz rozwoju ES w Gminie Czerwonak;

Od wielu lat działała tu Spółdzielnia Socjalna Dąb, która wykonywała usługi opiekuńcze, pielęgnacji zieleni i budowlane. Niestety, Spółdzielnia po śmierci prezesa popadła w problemy organizacyjno-finansowe i obecnie jest w trakcie likwidacji.

Dnia 16.01.2017 r. została powołana, decyzją Wójta, Rada Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak. W lutym br. rozpoczęła się nowa kadencja RDPP na lata 2020- 2023. Wśród członków Rady spośród organizacji znaleźli się przedstawiciele Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Kicina, Fundacji Finnway Polska,  Fundacji Kobiety Nowego Czasu,  Piłkarskiego Stowarzyszenia Sportowego i Fundacji Wspierania Aktywności Fizycznej.

WTZ powstał przy Kole Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu. Siedziba WTZ mieści się w Pałacu w  Owińskach. W programie rehabilitacji społeczno-zawodowej uczestniczy 70 uczestników. WTZ  działa od sierpnia 2004 roku.  Należy podjąć rozmowy z kierownictwem WTZ w zakresie rozwoju dalszej ścieżki zawodowej dla uczestników WTZ.

Na terenie Gminy mieści się też Zakład Karny w Koziegłowach dla osób młodych. Władze Zakładu współpracują z OWES Barki w umożliwianiu aktywizacji osób odbywających karę oraz przygotowujących się  do wyjścia na wolność.