O!ŚRODEK Sp. z o.o.

QQ!ryku w Kórniku – O!środek prowadzony przez przedsiębiorstwo społeczne zrodzone z marzenia o lokalnej przestrzeni wolnej od jakichkolwiek form wykluczenia. Tworzymy przestrzeń otwartą dla dzieci, dorosłych i rodzin. Kieruje nami – za Januszem Korczakiem – przekonanie, że „dorosły, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”.

Dziecku pragniemy stworzyć miejsce dobrej zabawy i rozwoju, w którym będzie miało poczucie, że jest ważne, brane pod uwagę i słyszane.

Dorosłemu darujemy czas dla siebie – na odpoczynek, spokojna pracę i rekreację oraz możliwość aktywizacji w ramach bogatej oferty szkoleniowej.

Rodzinie oferujemy szansę na odnalezienie siebie w ciszy i wspólnej zabawie, z dala od zasad i dogmatów którymi coraz częściej próbuje się ją spętać.

  Dane kontaktowe:

ul. Reja 2, Kórnik

tel. 515 630 551

e-mail: mail@qqrykuwkorniku.pl

www.facebook.com/qqrykuwkorniku

      

Oferta:

– warsztaty dla dzieci: QQ!zajęcia kreatywne, zajęcia sensoryczno-rozwojowe,

– warsztaty adaptacyjne A!qq,

– półkolonie letnie i zimowe,

– przyjęcia urodzinowe,

– warsztaty dla dorosłych,

– wystawy i koncerty.