W ramach projektu przyznane zostaną środki finansowe na utworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych, w tym w Spółdzielniach Socjalnych. Projekt skierowany jest do: 500 osób zagrożonych, ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 100 Podmiotów Ekonomii Społecznej, 31 środowisk lokalnych. Obszar objętych działaniem w ramach projektu obejmuje Subregion Poznański, w skład którego wchodzą:

Skontaktuj się już dzisiaj
Zadzwoń

 

Aktualności WCES

0

W Brodnicy

Budujemy partnerstwo lokalne – dzisiaj rozmawiamy w Brodnicy o budowaniu przedsiębiorstwa społecznego na bazie tradycji i dziedzictwa regionalnego.
By : Elżbieta Malik | Lip 9, 2020
0

Konkurs Znak Jakości ES 2020 – przedłużony termin

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020.Read More...
By : Elżbieta Malik | Lip 8, 2020
0

WSPARCIE wielkopolskie – nowa strona internetowa

PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE zapraszamy do korzystania z nowej  strony internetowej zawierającej ofertę m.in. unijnego wsparcia dla wielkopolskich przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii covid-19. Na stronie zostały zamieszczone informacje na temat różnych form wsparcia dlaRead More...
By : Elżbieta Malik | Cze 29, 2020
0

VII edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, realizująca wraz z miastem Poznań projekt Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, ze środków Unii Europejskiej, zgłosiła swój udział w VII edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE). Tym razem jednak,Read More...
By : Elżbieta Malik | Cze 26, 2020

Zapraszamy do lektury Alertów Społecznych

W czasach kryzysu ważne jest, aby uznać pierwszeństwo osoby ludzkiej przed wytworami pracy i posiadaniem. Na zaproszenie Open Eyes Economy ( przedsięwzięcia dot. refleksji nad rzeczywistością z różnych punktów widzenia, odbywającego sięRead More...
By : Elżbieta Malik | Cze 26, 2020
0

WEBINAR o POŻYCZKACH PŁYNNOŚcIOWYCH  i doświadczeniach pierwszych pożyczkowbiorców

Fundusz TISE rozpoczął cykl livewebinarów dla OWESów i PESów z całej Polsce poświęconych finansowaniu podmiotów ekonomii społecznej. W środę  24 czerwca w godz. 12.30-14.00 zaproszone są na takie spotkanie OWESy z MakroregionuRead More...
By : Elżbieta Malik | Cze 22, 2020
0

Rogoźno laureatem Konkursu Samorząd Społecznie Odpowiedzialny

W czwartek 18 czerwca w Rogoźnie, podczas wizyty pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg, mieliśmy zaszczyt pogratulować  Przedstawicielom Gminy Rogoźno tytułu Samorząd Społecznie Odpowiedzialny. Barbara Sadowska  Przewodnicząca Fundacji PomocyRead More...
By : Elżbieta Malik | Cze 19, 2020
0

Nasz Region o ES w czasie pandemii

W majowym wydaniu magazynu Nasz Region,  wydawanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, poświęconym funduszom europejskim, możemy przeczytać o działaniach wielkopolskich OWES-ów  oraz sytuacji przedsiębiorstw społecznych w czasie pandemii. W tekście znajdziemy wypowiedziRead More...
By : Elżbieta Malik | Cze 18, 2020
0

Szkolenie dla NGO w Poznaniu sprawozdawczość w czasie covid-19

Zapraszamy na kolejną edycję szkolenia on-line dla organizacji pozarządowych  realizujących zadania publiczne na rzecz mieszkańców Miasta Poznania dot. realizacji zadań publicznych w dobie pandemii COVID-19, które odbędzie się 24 czerwca 2020 rokuRead More...
By : Elżbieta Malik | Cze 17, 2020
0

Pniewy laureatem konkursu Samorząd Społecznie Odpowiedzialny

Honorowy Tytuł “Samorząd Społecznie Odpowiedzialny” za rok 2019 przyznany został Gminie Pniewy za kształtowanie wspólnoty włączającej poprzez budowanie partnerstwa lokalnego, wspieranie przedsiębiorstw społecznych w oparciu o wartości solidaryzmu, współpracy i wzajemności iRead More...
By : Elżbieta Malik | Cze 16, 2020

VII nabór wniosków o dotacje na nowe miejsca pracy

Szanowni Państwo, Zapraszamy do złożenia wniosków o dotacje na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych do 15.07.2020 r. Wnioski wraz z załącznikami można składać osobiście w biurze WCES lub przesłać pocztą naRead More...
By : Redaktor | Cze 16, 2020

Konkurs Samorząd Społecznie Odpowiedzialny rozstrzygnięty

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ogłaszają rozstrzygnięcie konkursu „Samorząd Społecznie Odpowiedzialny”: 1.miejsce i tytuł Samorząd Społecznie Odpowiedzialny zdobył samorząd Miasta Pniewy! 2.miejsce i tytuł Samorząd SpołecznieRead More...
By : Elżbieta Malik | Cze 15, 2020

Zobacz wszystkie wiadomości >>