11cze/19

Partnerstwo w Obornikach

Burmistrz Obornik Tomasz Szrama zarządzeniem z dnia, 17 sierpnia 2015 r. powołał Obornicką Radę Inicjatyw Społecznych, która stała się formalną strukturą partnerstwa lokalnego. Jej zadaniem jest wspólne rozwiązywanie wszelkich problemów społecznych, jakie pojawiają się na terenie gminy, a  także wspieranie rozwoju społecznej gospodarki rynkowej.

Jednym z celów funkcjonowania Rady jest też doprowadzenie do utworzenia Centrum Inicjatyw Społecznych w Obornikach, mającego stać się ośrodkiem integrującym działania przeciwdziałające zjawisku wykluczenia społecznego.

Obornicka Rada Inicjatyw Społecznych, koordynując m.in. wdrażanie celów operacyjnych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych ma za zadanie wykorzystanie wzajemnych powiązań osób, organizacji, instytucji i przedsiębiorstw dla wypracowania systemu współpracy w środowisku lokalnym, tj. na terenie Gminy Oborniki.

Koordynatorem prac Rady powołany został Zastępca Burmistrza Obornik Piotr Woszczyk, a asystentem Koordynatora Błażej Matczuk. Rada gromadzi przedstawicieli Rady Miasta, przedsiębiorców i organizacji obywatelskich.

Na terenie gminy funkcjonuje Spółdzielnia Socjalna „Uciec Dysforii”. Celem przyświecającym powstaniu spółdzielni była realizacja celów społecznych zdefiniowanych w środowisku lokalnym. Z jednej strony spółdzielnia oferuje usługi dla społeczeństwa, a z drugiej strony daje pracę osobom, które jej potrzebują i poszukują niezależnie od stopnia sprawności i wykształcenia. Swoją ofertę kieruje szczególnie do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności i tych, które wracają na rynek pracy, które nie chcą być narzędziem do zarabiania pieniędzy, ale chcą być częścią zespołu.Dominującym przedmiotem działalności jest  świadczenie usług opiekuńczych. Do zadań spółdzielni należy  zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych podopiecznego, zapewnienie opieki higienicznej poprzez sprawowanie toalety chorego zgodnie z zapotrzebowaniem, przygotowanie i dostarczanie posiłków, pomoc w załatwianiu spraw u lekarzy, w urzędach, realizacja recept lekarskich, pomoc w kontakcie  z otoczeniem w celu normalnego funkcjonowania, wychodzenie z podopiecznymi na spacery i wydarzenia kulturalne. Spółdzielnia świadczy ww. usługi jako jedyny zakontraktowany na terenie gminy podmiot.

W Obornikach zostało też zarejestrowane Centrum Integracji Społecznej, którego powołanie jest również jednym z celów Rady. Ze względów organizacyjnych i finansowych, CIS nie rozpoczął jednak jeszcze swojej działalności.

Niedawno powstało nowe przedsiębiorstwo społeczne z Obornikach  – BRAT-BUD Sp. z o.o, które w ofercie ma usługi budowlane, w tym brukowanie nawierzchni, a także  Spółdzielnia Socjalna Mesym, która  zajmuje się  wypożyczaniem samochodów.

W listopadzie 2017 r. Gmina Oborniki została wyróżniona  „Honorowym Tytułem Samorząd Zaangażowany” przyznanym przez ROPS w Poznaniu oraz przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka.

11cze/19

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Paumark Śrem”

Spółdzielnia działa na śremskim rynku od 2015 roku, zatrudnia 10 osób oraz przyjmuje praktykantów i stażystów. Świetnie układa się współpraca Paumarku ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Śremie, na rzecz której spółdzielcy świadczą usługi pielęgnacji terenów zielonych oraz porządkowe.

Spółdzielnia współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Klubem Integracji Społecznej, Powiatowym Urzędem Pracy.

Dane kontaktowe:

ul. Przemysłowa 5/9, 63-100 Śrem

tel. 730 170 326

e-mail: paumark.srem@interia.pl

Oferta:

– pielęgnacja terenów zielonych,

– odśnieżanie,

– sprzątanie terenów wokół budynków.

20maj/19

Konferencja Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce i 30-lecie Barki

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na wydarzenia związane z 30-leciem Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka.

7 czerwca, w godzinach 10:00 – 18:00 odbędzie się konferencja Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce, a w godzinach 18:30 – 21:00 gala połączona z wręczeniem statuetki z okazji 30-lecia Barki.

8 czerwca w godzinach 11:00 – 17:00 świętować będziemy w ośrodku wypoczynkowym Barki w Chudobczycach. Szczegóły znajdują się w załączonym dokumencie.

Prosimy o rejestrowanie udziału w obchodach do dnia 31.05.2019 r. do godz. 12.00

https://forms.gle/siX4HYXomDSyFqEL6

Wszelkich informacji dotyczących rejestracji udzieli: Żaneta Przepiera, tel. 573 063 275, zaneta.przepiera@barka.org.pl

20maj/19

O reintegracji. Spotkanie ROPS i OWES

W piątek 17 maja odbyło się w siedzibie WCES spotkanie przedstawicieli ROPS i OWES z całej Polski dotyczące reintegracji. Temat dotyczył standardów zatrudnienia specjalistów ds. reintegracji zatrudnionych w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej na terenie Wielkopolski. Świadectwa dot. przemiany życiowej zaprezentowali m.in. Lider Barki Lech Bór oraz prezeska Spółdzielni Socjalnej Opus z Rogoźna. Wzięli udział reprezentanci następujących placówek: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, Centrum PISOP, Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Fundacja Królowej Polski św. Jadwigi, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES ETAP, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, OWES Koszalin, OWES Zielona Góra, Stowarzyszenie Gineka, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego.

 

16maj/19

Zaproszenie dla PES i PS na spotkanie konsultacyjne

Już 28 maja w Poznaniu (Biurowiec Omega – Sala Centrum konferencyjnego KOCHTEX ul. Dąbrowskiego 79 A, godz. 10:00 – 16:00), Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej organizuje spotkanie konsultacyjno-informacyjne dla Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i Podmiotów Ekonomii Społecznej w tym Przedsiębiorstw Społecznych. Celem spotkania będzie m.in. dyskusja o:  ewolucji i przyszłość systemu wsparcia ekonomii społecznej, w szczególności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z perspektywy klientów OWES, kadry OWES i przedstawicieli regionalnych instytucji;  obowiązujących Standardach Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej;  wsparciu podmiotów reintegracyjnych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Rejestracja na spotkania odbędzie się za pośrednictwem formularza

06maj/19

Rekrutacja uczestników do ścieżki dotacyjnej

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej ogłasza nabór uczestników do ścieżki dotacyjnej. Zapraszamy osoby/podmioty zainteresowane utworzeniem miejsc pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym do złożenia skróconego opisu planowanego przedsięwzięcia.

Opis można złożyć do dnia 30 czerwca 2019r. w biurze WCES mającym siedzibę przy ul. Św. Wincentego 6/9 w Poznaniu.

Skrócone opisy przedsięwzięcia zostaną poddane komisyjnej ocenie. Ocena pozytywna będzie uprawniała daną osobę lub podmiot do wejścia na ścieżkę szkoleniowo-doradczą, a po jej zakończeniu do złożenia wniosku o dotacje na utworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Informacji na temat konkursu, a także warunków uzyskania dotacji udzielają doradcy kluczowi:

Justyna Brylewska
Email: justyna.brylewska@barka.org.pl
Tel. +48 61 668 23 21

Żaneta Przepiera
Email: zaneta.przepiera@barka.org.pl
Tel. +48 61 668 24 15

Patrycja Zenker
Email: patrycja.zenker@barka.org.pl
Tel. +48 61 668 23 07

Bartosz Pawlak
Email: bartosz.pawlak@barka.org.pl
Tel. +48 61 668 24 30

24kw./19

II nabór wniosków o dotacje na nowe miejsca pracy

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia wniosków o dotacje na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych do 10.05.2019r.

Wnioski wraz z załącznikami można składać osobiście w biurze WCES lub przesłać pocztą na adres:

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka
ul. Św. Wincentego 6/9
61-003 Poznań

Formularze można pobrać z zakładki „pobierz”.