15wrz./21

Zapraszamy na Targ Dobra

Serdecznie zapraszamy na niezwykłe wydarzenie, które organizowane jest przez Pozarządowy Poznań i ładne rzeczy – Pracownia Ekonomii Społecznej w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej ❤

Poznański Targ Dobra 2021 – Zasiej Dobro już w najbliższą niedzielę 19.09 w Starym ZOO przy ul. Zwierzynieckiej 19, w godz. 12-17 ! Wstęp wolny

W programie mnóstwo ciekawych warsztatów i wydarzeń, a swój udział zapowiedziało blisko 60 podmiotów ekonomii społecznej

Do zobaczenia ❤

07wrz./21

Spotkanie partnerstwa lokalnego w Rogoźnie

Dzisiaj spotykamy się z przedstawicielami partnerstwa lokalnego w Rogoźnie.Rozmawiamy z burmistrzem Rogoźna Romanem Szuberskim, Przewodniczącą Rady Powiatu  Renatą Tomaszewską, szefową CIS-u w Rogoźnie Krystyną Gromanowską, Prezeską Spółdzielni Socjalnej Opus Anetą Karaś ,a także uczestnikami CIS-u oraz spółdzielcami.

31sierpień/21

Targ Dobra i Dni Otwarte Funduszy Europejskich 19 września

Targ Dobra to kolejna edycja  Targów Ekonomii Społecznej i Dnia  Organizacji Pozarządowych w Poznaniu, które odbędą się tym razem w malowniczym otoczeniu poznańskiego Starego ZOO.  Blisko 60  organizacji – podmiotów ekonomii społecznej, zaprezentuje swoją działalność na  stoiskach, ale także w specjalnie wydzielonej przestrzeni, odbędą się warsztaty, prelekcje, koncerty. Wszystko z poszanowaniem dobrostanu zwierząt zamieszkujących na co dzień Stare ZOO. Na wydarzenie wstęp jest bezpłatny. Targ Dobra został wpisany w program Dni Otwartych Funduszy Europejskich, które odbędą się on-line i bezpośrednio w dniach 17-19 września 2021 r. w całej Polsce.

Szczegółowe informacje o Targu Dobra, wkrótce zostaną umieszczone na profilach Fb:

Pracowni Ekonomii Społecznej Ładne Rzeczy: https://www.facebook.com/ladnerzeczypes

Stronie Pozarządowy Poznań:

https://www.facebook.com/ladnerzeczypes

30sierpień/21

GPS

Kiedy i jak powstało przedsiębiorstwo

Gminne Przedsiębiorstwo Społeczne zostało powołane na początku 2021 r.  m.in. w celu utworzenia Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych, gdzie będą udostępniane sale konferencyjną oraz pomieszczenia biurowe dla potrzeb NGO. Prowadzone są  działania animacyjne i integracyjne dla środowiska NGO na terenie gminy Czerwonak. Przedsiębiorstwo współpracuje z Przedstawicielami Rady Działalności Pożytku Publicznego gminy Czerwonak.

Codzienność przedsiębiorstwa. Główna idea, misja, przesłanie, które przyświeca działaniu.

Przedsiębiorstwo budują ludzie mieszkający w gminie Czerwonak, a założycielem spółki jest Gmina Czerwonak  Gminne Przedsiębiorstwo Społeczne skorzystało z dotacji z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych.

Ilu pracowników zatrudnia przedsiębiorstwo na etacie? Czy prowadzone są działania reintegracyjne?

Nasza kadra to 10 fantastycznych osób! Wspaniała atmosfera, otwarcie na nowe pomysły i współprace, świadczenie usług na jak najwyższym poziomie – to jest to co nas cechuje! Działamy wspólnie dla osób mieszkających na terenie naszej gminy.

Oferta

Spółka świadczy następujące usługi dla Gminy Czerwonak

  • koszenie trawników,
  • zamiatanie ulic,
  • grabienie liści,
  • pielęgnacja „małej zieleni” (usuwanie chwastów, przycinanie drobnych krzewów, sadzenie kwiatów, grabienie itp.),
  • sprzątanie terenów zielonych,
  • podlewanie drzew i krzewów,
  • obsługa Dworca Kolejowego w Bolechowie,
  • obsługa gminnego targowiska w Koziegłowach,
  • obsługa cmentarza komunalnego w Czerwonaku,
  • usługa czyszczenia wiat przystankowych w Gminie Czerwonak,

Adres i kontakt

ul. Leśna 8, 62-004 Czerwonak

Mail: biuro@gps-czerwonak.pl; kontakt@gps-czerwonak.pl

Strona www: www.gps-czerwonak.pl

GPS Czerwonak – Gminne Przedsiębiorstwo Społeczne | Facebook

30sierpień/21

Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora w Owińskach

Kiedy i jak powstało przedsiębiorstwo

Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora w Owińskach prowadzone przez Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak tworzy wspaniały zespół ludzi. Przygotowania do utworzenie Centrum zaczęły się w czerwcu 2020 roku gdy Stowarzyszenie podjęło decyzję o przekształceniu się w Podmiot Ekonomii Społecznej. Dzięki temu ze środków przekazanych z Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka w  działania włączono 3 wspaniałe osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, mogące jednocześnie wspierać na co dzień inne osoby w tym również z zagrożenia wykluczeniem. Prowadząc takie działania  pracownicy ciągle się rozwijają dodatkowo wspierając się szkoleniami współfinansowanymi przez Fundację Barka. Całą naszą drużynę na stałe tworzy 7 osób, a z kolejnymi kilkoma jest regularna współpraca..

Codzienność przedsiębiorstwa. Główna idea, misja, przesłanie, które przyświeca działaniu.

To wspaniałe miejsce, zarówno dla seniorów i rodzin, jak i dla innych osób, które korzystają z  Centrum. W ramach działalności realizuje się usługi odpłatne, a także  przy wsparciu m. in. Powiatu Poznańskiego, PFRON i ROPS, wiele projektów dla osób starszych, niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi z różnymi trudnościami. Trwają starania o kolejne dofinansowania,  dzięki którym będzie można dalej rozwijać  Centrum, jak i przede wszystkim jeszcze mocniej wspierać  klientów, którzy będą mogli skorzystać z atrakcyjnej oferty. Za prowadzeniem Centrum stoi Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak, zrzeszające ponad 40 aktywistów, działające od lat na rzecz mieszkańców gminy Czerwonak, starające się pozyskać zarówno klientów, jak i środki na projekty realizowane w Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora. Stowarzyszenie w pełni wspiera i jest opoką dla naszego Centrum. Ważna  jest również bliska współpraca z właścicielem lokalu, którym jest sąsiadujące Centrum Roślin Zielona Inspiracja. Centrum a stałe współpracuje z Warsztatami Terapii Zajęciowej z Owińsk oraz wieloma innymi osobami, organizacjami i instytucjami.

Dzięki prowadzeniu Centrum jest możliwe inwestowanie  w reintegrację zawodową i społeczną oraz  w działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej (w tym wkłady własne na realizację projektów). Centrum stara się  świadczyć usługi na najwyższym poziomie mając na celu zadowolenie nawet najbardziej wymagających gości. Ważne, by każdy odwiedzający Centrum znalazł coś dla siebie. W ofercie jest szeroka oferta zajęć zarówno pod względem ilości usług, jak i możliwości cenowych. Centrum ma być miejscem, w którym ma być codzienność przyjemniejsza oraz wygodniejsza.

Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora działa w Owińskach, jednak ze wsparciem dociera do mieszkańców całej gminy Czerwonak, jak i gmin ościennych, a w niektórych przypadkach z dalszych rejonów. okal jest w pełni wyposażony i dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Ilu pracowników zatrudnia przedsiębiorstwo na etacie? Czy prowadzone są działania reintegracyjne?

Przedsiębiorstwo zatrudnia 7 osób na etacie, a z kilkoma kolejnymi współpracuje. Prowadzi działania reintegracyjne.

Adres i kontakt 

Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora w Owińskach, ul. Poznańska 15, 62-005 Owińska, cws.czerwonak@gmail.com,

tel. 661 111 959,

https://www.facebook.com/Centrum-Wsparcia-Rodziny-i-Seniora-w-Owinskach-106025221150246,

strona internetowa –  www.cwris.org

Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak

Tel. 661 809 006

https://www.facebook.com/LepszaGminaCzerwonak

www.lepszagminaczerwonak.com

Oferta przedsiębiorstwa społecznego

– usługi dla osób w każdym wieku, które potrzebują wsparcia w zakresie fizjoterapii, diagnozy, wsparcia i poradnictwa psychologicznego, usług opiekuńczych czy kosmetologii i podologii,

– wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego,

– współpraca z osteopatą, doktorem nauk o zdrowiu, logopedą, fachowcami prowadzącymi warsztaty i dietetykami.

-doświadczona i wykwalifikowana kadra skupia się na poprawie standardu życia mieszkańców gminy Czerwonak i gmin ościennych.

– zajęcia grupowe oraz z zakresu szeroko rozumianego rozwoju osobistego m.in. klub seniora i zajęcia gimnastyczne, czy warsztaty.

SONY DSC

 

30sierpień/21

Fundacja Edukacyjna Ferajna

Kiedy i jak powstało przedsiębiorstwo

Fundacja Edukacyjna Ferajna powstała w 2020 roku. Jest to inicjatywa dwóch edukatorek, które chciały stworzyć przestrzeń edukacyjną, oferującą rozmaite zajęcia i warsztaty rozwojowe dla dzieciaków w wieku 6-15 lat.

Codzienność przedsiębiorstwa. Główna idea, misja, przesłanie, które przyświeca działaniu.

Ferajna to przestrzeń edukacyjna dla rodziców,  którzy szukają dla swoich dzieci alternatywnej dla szkół publicznych formy edukacji.

Ferajna to miejsce, którego głównym celem będzie dawać wszystkim dzieciom spójną edukację, stwarzać inspirujące środowisko do nauki oraz rozbudzać zamiłowanie do samodzielnego zdobywania wiedzy.

Rozwija się  przede wszystkim kompetencje społeczne dzieci: ciekawość świata, umiejętność zadawania pytań, szukania rozwiązań, współpracę, wrażliwość na drugiego człowieka i planetę, znajomość języków obcych i mądre korzystanie z nowoczesnych technologii. Nauczyciel podąża  za dzieckiem, bada potrzeby i wspiera w procesie edukacyjnym. Ferajna pracuje metodą tutoringu i metodą projektu. Zaprasza także do bezpłatnego korzystania z  oferty dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej oraz dzieci z rodzin zastępczych. Organizowane są  zajęcia językowe dla osób powracających na rynek pracy.

Ilu pracowników zatrudnia przedsiębiorstwo na etacie? Czy prowadzone są działania reintegracyjne?

Fundacja obecnie zatrudnia dwóch pracowników na umowę o pracę oraz współpracuje z ośmioma nauczycielami na zasadzie B2B. Prowadzi działania reintegrujące kobiety długotrwale bezrobotne.

Adres i kontakt

Łużycka 22, 61-614, Poznań.

e-mail: hej@ferajna.edu.pl

Telefon: 604 156 630

www: ferajna.edu.pl

Fb: @ferajna.edu

Oferta Ferajny:

-zajęcia edukacyjne dla dzieci w ED

-półkolonie letnie i zimowe

-warsztaty literackie, plastyczne, recyklingowe

-kursy językowe

-korepetycje dla dzieci klas 1-8

26sierpień/21

Wizyta Studyjna Komitetu Ekonomii Społecznej

Dzisiaj jesteśmy w podróży! Z wizytą studyjną dla przedstawicieli Komitetu ds. Ekonomii Społecznej, odwiedzamy  niektóre przedsiębiorstwa społeczne subregionu poznańskiego. Motywem przewodnim wizyty są usługi społeczne, reintegracja oraz różne formy współpracy podmiotów ekonomii społecznej z innymi PES-ami, samorządem i biznesem. Pierwszy przystanek: spotkanie w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym „Początek Świata”, prowadzonym przez Fundację Linka, z przedstawicielami biznesu (Constructa Plus, Łazienka Plus, Leroy Merlin Swarzędz, Agrobex, Salon Mo) oraz przedsiębiorstw społecznych (Allthings Home Sp. z o.o. non profit, Spn. S. Pracownia ArtZagroda, Spn. S. Razem, Fundacja Supersprawni), które wspierały Fundację podczas prac nad uruchomieniem Ośrodka. Drugi przystanek: spotkanie ze Stowarzyszeniem Lepsza Gmina Czerwonak. Trzeci przystanek: spotkanie ze Spółdzielnią Socjalną Taroka. Prezentacja działań przedsiębiorstwa w ramach współpracy trzech samorządów: Tarnowo Podgórne, Rokietnica oraz Kaźmierz. Na zakończenie: obiad w Klubokawiarni Zemsta, prowadzonej przez Spółdzielnię Socjalną Ruchomości oraz prezentacja działań przedsiębiorstwa w ramach konsorcjum spółdzielni socjalnych tworzonego przez Spn. S. Ruchomości oraz Spn. S. Wspólny Stół.