20cze/22

Konkurs na najlepiej zarządzaną NGO

W imieniu organizatora – Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zapraszamy  do wzięcia udziału w konkursie promującym najlepsze praktyki zarządzania organizacją pozarządową.

Celem konkursu jest promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi oraz wyróżnienie najlepszych podmiotów. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Fundację im. Ernsta-Bernda Blümle.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesyłać poprzez wypełniony kwestionariusz samooceny poprzez formularz dostępny pod linkiem:

https://forms.gle/5yCaotYkTtDyErQw8

wraz ze zgłoszeniem do dnia 10.07.2022 roku.

Można także odesłać kwestionariusz samooceny lub/i kartę zgłoszenia mailowo na adres: zespol.ngo@ue.poznan.pl

Kolejnym etapem konkursu będzie wizyta przedstawiciela Komisji Konkursowej w wytypowanych do drugiego etapu organizacjach w celu wyłonienia laureatów.

Szczegółowe informacje: https://ue.poznan.pl/…/zespol…/konkurs,a99759.html

Informacja o konkursie na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/3515836505320684/?ref=newsfeed

Ilustracja: Uniwersytet Ekonomiczny

13cze/22

Szkolenie „Tworzenie projektów i przygotowanie wniosków o dofinansowanie” 23 czerwca dogrywka

Dogrywka! Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniem, organizujemy kolejne w terminie 23 czerwca.

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej prowadzone przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Tworzenie projektów i przygotowanie wniosków o dofinansowanie”.

Szkolenie przeznaczone jest dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych mających siedzibę na terenie subregionu poznańskiego (m. Poznań, powiaty: poznański, obornicki, szamotulski, śremski, średzki).

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o jego ukończeniu.

Szkolenie odbędzie w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu, 23 czerwca br. (wtorek) w godzinach 9:00 – 16:15. 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Bardzo proszę o zgłaszanie uczestników szkolenia poprzez podanie imienia i nazwiska uczestnika, numeru telefonu oraz preferowanej diety (wegańska, wegetariańska, mięsna) do dnia 15 czerwca br. do godziny 17:00.

W razie pytań proszę o kontakt pod nr tel.: 61 6682408 lub adres e-mail: malgorzata.sobczyk@barka.org.pl.

Zapraszamy osoby początkujące oraz te, które pragną uporządkować swoja wiedzę.

Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową z elementami wykładu.

W trakcie szkolenia, prowadzący  zwróci uwagę na najważniejsze elementy projektu (formułowanie uzasadnienia, opis grupy docelowej, formułowanie celów i rezultatów, planowanie harmonogramu i budżetu), omówi najczęściej popełniane błędy oraz wskaże potencjalne źródła finansowania. Zaprezentowane również  i omówione zostaną formularze wniosków występujących w najpopularniejszych konkursach. Podczas zajęć uczestnicy, pod okiem prowadzącego, opracują własny projekt i przygotują wstępny wniosek o dofinansowanie.

 

Zdjęcie z Pixaby.

10cze/22

Konkurs „Samorząd społecznie odpowiedzialny 2022”

Konkurs SAMORZĄD SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY pod patronatem Paulina Stochniałek – Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego– zgłoszenia do 30 czerwca ‼
Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zapraszają do udziału w Konkursie „Samorząd Społecznie Odpowiedzialny”. ‼🥇🥈
Konkurs odbywa się w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, który realizuje Fundacja Barka wraz z Miastem Poznań ładne rzeczy – Pracownia Ekonomii Społecznej na terenie subregionu poznańskiego (powiaty: śremski, średzki, szamotulski, obornicki, poznański i miasto Poznań).
‼ Celem Konkursu jest promowanie gmin w subregionie poznańskim wspierających:
– podmioty ekonomii społecznej (wsparcie infrastrukturalne i/lub finansowe),
– ideę włączenia społecznego i integracji społeczno-zawodowej grup dysfunkcyjnych,
– partnerstwa lokalne na rzecz przedsiębiorczości społecznej,
– społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne.
09cze/22

Zaproszenie na szkolenie Tworzenie projektów i przygotowanie wniosków o dofinansowanie

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej prowadzone przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Tworzenie projektów i przygotowanie wniosków o dofinansowanie”.

Szkolenie przeznaczone jest dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych mających siedzibę na terenie subregionu poznańskiego (m. Poznań, powiaty: poznański, obornicki, szamotulski, śremski, średzki).

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o jego ukończeniu.

Szkolenie odbędzie w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu, 21 czerwca br. (wtorek) w godzinach 9:00 – 16:15. 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Bardzo proszę o zgłaszanie uczestników szkolenia poprzez podanie imienia i nazwiska uczestnika, numeru telefonu oraz preferowanej diety (wegańska, wegetariańska, mięsna) do dnia 10 czerwca br. do godziny 15:00.

W razie pytań proszę o kontakt pod nr tel.: 61 6682408 lub adres e-mail: malgorzata.sobczyk@barka.org.pl.

Zapraszamy osoby początkujące oraz te, które pragną uporządkować swoja wiedzę.

Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową z elementami wykładu.

W trakcie szkolenia, prowadzący  zwróci uwagę na najważniejsze elementy projektu (formułowanie uzasadnienia, opis grupy docelowej, formułowanie celów i rezultatów, planowanie harmonogramu i budżetu), omówi najczęściej popełniane błędy oraz wskaże potencjalne źródła finansowania. Zaprezentowane również  i omówione zostaną formularze wniosków występujących w najpopularniejszych konkursach. Podczas zajęć uczestnicy, pod okiem prowadzącego, opracują własny projekt i przygotują wstępny wniosek o dofinansowanie.

Zdjęcie z portalu: Pixaby

 

08cze/22

Konferencja Polityka społeczna w XXI wieku panel NGO i CSR

Podczas IV-tej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Polityka społeczna w XXI wieku. Inkluzja uchodźców w trójwymiarze” odbył się także Panel organizacji pozarządowych oraz CSR – „Człowiek dla człowieka z człowiekiem”
Moderatorem panelu był prof. Szymon Ossowski, a wzięło w nim udział dziewięciu panelistów, choć mogło być jeszcze więcej. Dyskusję poprzedziła impresja filmowa pt. „Witamy w Poznaniu!” zrealizowana przez Marka Osiecimskiego oraz Tomasza Kuzalskiego
ukazująca funkcjonowanie i działania osób prywatnych, organizacji pozarządowych i wolontariuszy z Grupy MTP w halach targowych – podczas, gdy mieszkali w nich goście z Ukrainy. Organizacje pozarządowe, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także bardzo wiele firm angażowało się i nadal angażuje, w pomoc obywatelom Ukrainy. Maria Sadowska z Barki, Aleksandra Orchowska z Fundacji ORCHidea, Ewa Gałka z Centrum PISOP, Serhii Medviediev ze Stowarzyszenia Warto Razem, Magdalena Borowiec z Pogotowia Społecznego, Jakub Marchlewski z Fundacji Jacek z Szafy, Justyna K. Ochędzan z WRK, Agnieszka Kaczmarek z Aquanet S.A. oraz Katarzyna Mikielewicz z Grupy MTP, opowiedzieli o swoich dotychczasowych doświadczeniach w działaniach na rzecz obywateli Ukrainy w Polsce lub bezpośrednio w Ukrainie. Podzielono się słodko-gorzką refleksją o dyspozycyjności, elastyczności, szybkości reagowania i profesjonalizmie organizacji pozarządowych oraz firm komercyjnych wobec kryzysu humanitarnego, jaki rozpoczął się w Europie 24 lutego. A jednocześnie gorzką, bo pokazującą opóźnienia, nieprzygotowanie czy brak realnego planu antykryzysowego administracji państwowej oraz samorządowej, zwłaszcza samorządów dużych miast, gdyż mniejsze jednostki administracyjne, przynajmniej niektóre, wydaje się, że szybciej komunikują się ze swoim otoczeniem. A co w przyszłości? Nadal jest wiele bieżących spraw, jednak jak najszybciej warto wdrożyć kompleksowe programy integracyjne dla obywateli z Ukrainy, przynajmniej tych – którzy chcą zostać w Polsce, na co mocno wskazywali uczestnicy panelu pt. „Międzynarodowy wymiar uchodźstwa”. Wiele dobrego już się dzieje, o czym mogliśmy posłuchać m.in. podczas panelu poświęconego edukacji czy ochrony zdrowia.
07cze/22

Konferencja Polityka społeczna w XXI wieku inauguracja

Dzisiaj 7 czerwca, rozpoczęła IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polityka społeczna w XXI wieku. Inkluzja uchodźców w trójwymiarze”. Organizatorem jest Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Partnerem organizacyjnym ze strony NGO jest Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka.
Podczas inauguracji gości powitał prof. Andrzej Stelmach –Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. W panelu inauguracyjnym wzięli udział: Anna Dąbrowska ze Stowarzyszenia Homo Faber w Lublinie, prof. Tadeusz Wallas- Prorektor ds. kadr i rozwoju UAM, prof. Mykola Pakhnin – z Narodowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych w Charkowie (on-line) oraz Grzegorz Gruca – wiceprezes Polskiej Akcji Humanitarnej (on-line). Paneliści opowiedzieli co zrobiono dla uchodźców ukraińskich, co można było zrobić lepiej i jak dalej można będzie pomagać. Wspólnym przesłaniem wszystkich wypowiedzi było „pozwólcie działać”, „nie przeszkadzać” w odniesieniu do możliwości i szybkości reagowania na kryzysy organizacji pozarządowych czy poszczególnych osób i instytucji w zestawieniu z działaniami władz państwowych czy niektórych samorządów.
03cze/22

Program IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Polityka społeczna w XXI wieku. Inkluzja uchodźców w trójwymiarze” 7-8 czerwca 2022

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem

IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

“Polityka społeczna w XXI wieku. Inkluzja uchodźców w trójwymiarze”,

która odbędzie się w dniach 7-8.06.2022.

Wśród partnerów, których organizatorzy zaprosili do współpracy, kolejny raz jest Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka. 

Miejsce konferencji: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5

61-614 Poznań

Otwarcie konferencji i panel inauguracyjny odbędą się

we wtorek 7 czerwca 2022 r. w godz. 9.30-12.00 w Auli WNPiD.

Zapraszamy do udziału!

PROGRAM IV-Ogólnopolska-Konferencja-Naukowa-Polityka-Społeczna-w-XXI-w

Formularz – słuchacz – Polityka społeczna w XXI w. 2022

 

 

23maj/22

Konferencja „Ekonomia Społeczna – zrozumieć jej sens” 29 czerwca

Trwają przygotowania do konferencji organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pn. „Ekonomia Społeczna – zrozumieć jej sens”. Spotkanie odbędzie 29 czerwca się w Domu Studenckim Hanka przy Alejach Niepodległości 26 w Poznaniu, adresowanej głównie do środowiska specjalistów ekonomii społecznej.

Jak piszą organizatorzy: „Podczas panelu ekspertek i ekspertów porozmawiamy o wartościach ekonomii społecznej, budowaniu solidarności społecznej w społecznościach lokalnych i jej miejsca w polityce społecznej.

Zachęcamy również do wzięcia udziału w drugiej części programu – moderowanych stolikach tematycznych, gdzie wspólnie z ekspertami i ekspertkami pochylimy się nad zagadnieniami związanymi z usługami społecznymi, reintegracją społeczną, przedsiębiorczością oraz korzyściami dla samorządów współpracujących z sektorem ekonomii społecznej”.

 

19maj/22

Zaproszenie na szkolenie Praktyczne aspekty prowadzenia stowarzyszeń i fundacji

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej prowadzone przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. Praktyczne aspekty prowadzenia stowarzyszeń i fundacji

Szkolenie przeznaczone jest dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych mających siedzibę na terenie subregionu poznańskiego (m. Poznań, powiaty: poznański, obornicki, szamotulski, śremski, średzki).

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o jego ukończeniu.

Szkolenie odbędzie w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu, 9 czerwca br. (czwartek) w godzinach 9:00 – 16:15. 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Bardzo proszę o zgłaszanie uczestników szkolenia poprzez podanie imienia i nazwiska uczestnika, numeru telefonu oraz preferowanej diety (wegańska, wegetariańska, mięsna) do dnia 3 czerwca br. do godziny 15:00.

W razie pytań proszę o kontakt pod nr tel.: 61 6682408 lub adres e-mail: malgorzata.sobczyk@barka.org.pl.

W programie szkolenia m.in.:  

  • Prowadzenie działalności statutowej organizacji: praktyczne różnice pomiędzy działalnością nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego;
  • Działalność gospodarcza w organizacji pozarządowej – kiedy warto podjąć działalność gospodarczą, podstawy prowadzenia działalności gospodarczej w ngo;
  • Statut jako podstawa działania organizacji (kluczowe zapisy i ich konsekwencje)
  • Zmiany w statucie organizacji – jak przygotować uchwały dotyczące zmian, tekst jednolity, zgłaszanie zmian w KRS
  • Zmiany we władzach organizacji – jak przygotować uchwały dotyczące zmian, zgłaszanie zmian w KRS
  • ABC pozyskiwania środków na działalność organizacji: projekty (jak przygotować dobry projekt), zbiórki publiczne (zgłaszanie zbiórki, obowiązki związane z prowadzeniem i rozliczeniem zbiórek), darowizny, pozyskiwanie sponsorów;
  • Angażowanie ludzi do działań organizacji: jak pozyskać wolontariuszy, jak prawidłowo zaangażować wolontariusza (tu m.in.: umowa wolontariacka), odpłatne formy angażowania (umowy cywilnoprawne, umowy o pracę);
  • Obowiązki sprawozdawcze w organizacjach.

Zdjęcie z portalu: Pixaby

09maj/22

Fundacja Akceptacja na rzecz Ukrainy

#PrzedsiębiorcyspołecznidlaUkrainy

Od wielu dni, z wielkim zaangażowaniem i poświeceniem, Polacy pomagają uchodźcom z  Ukrainy.  Na pierwszej linii działają także przedsiębiorstwa społeczne, doskonale rozumiejące sytuację człowieka w kryzysie.

Fundacja Akceptacja od samego początku zaangażowała się  w pomoc obywatelom Ukrainy – wolontariacko, ale i przyjmując zlecenie transportu medycznego z granicy polsko-ukraińskiej. Pełniła regularne dyżury wolontariackie na terenie punktu na Politechnice Poznańskiej, Galerii Malta, a potem także w ośrodku w Kiekrzu.  Badania, konsultacje, pomoc doraźna, wykupywanie i dostarczanie leków,  dyżury i pomoc na Dworcu Głównym PKP i co  najważniejsze, po prostu bycie blisko osób potrzebujących w trakcie kryzysu uchodźczego.

Atmosferę zaangażowania i poświęcenia wolontariuszy, m.in. z Fundacji Akceptacja , oddają zdjęcia prezentowane na wystawie on-line, sponsorowaną przez Aquanet S.A., pt. „Pomoc osobom z doświadczeniem uchodźczym z Ukrainy”.

Zdjęcia pochodzą z profilu Fb Fundacji Akceptacja