Podczas konferencji ” Ekonomia Solidarna jako źródło kształtowania świadomości społecznej” 16 czerwca, która odbędzie się w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, podsumujemy pięcioletnią , drugą edycję projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, porozmawiamy o Ustawie o Zatrudnieniu socjalnym, która pozwala działać centrom  integracji społecznej już od 20 lat. Poznamy także  plany nowej edycji projektu  WCES.

Wydarzenie jest dwu dniowe. 17 czerwca spotykamy się w Chudobczycach za Pniewami na pikniku integracyjnym.