W sobotę 17 grudnia zorganizowaliśmy Konkurs o Ekonomii Społecznej w Powiecie Poznańskim. Nagrody dla uczestników,  w postaci wyrobów artystycznych, przygotowały przedsiębiorstwa społeczne z subregionu poznańskiego: Spółdzielnia Socjalna Pracownia ArtZagroda, Fundacja IGI-Art, Spółdzielnia Socjalna Furia, Spółdzielnia Socjalna Talent, Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne.