Szanowni Państwo,

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej ogłasza nabór na realizację pakietów dla PES i PS w wysokości 6000 zł.

W ramach pakietu Realizator może sfinansować następujące formy wsparcia dla PES/PS :

 • finansowanie działań reintegracyjnych (uczestnictwo w przedsięwzięciach, wyjazdach etc.),
 • wsparcie sprzedaży – pozycjonowanie w Internecie, reklama w social mediach, opłacenie specjalisty ds. PR kształtującego opinie w sieci,
 • zakup obsługi księgowej,
 • zakup domeny, serwera,
 • zakup obsługi informatycznej,
 • zakup usług marketingowych (poza pakietem OWES),
 • pokrycie kosztów uczestnictwa w targach, imprezach branżowych,
 • pokrycie kosztów członkostwa w organizacjach branżowych,
 • pokrycie kosztów opracowania i produkcji materiałów reklamowych (plakaty, ulotki, banery, rollupy, tablice informacyjne etc.).

Wnioski o udzielenie wsparcia w ramach pakietu można składać w terminie od dnia 16 listopada 2022 do dnia 30 kwietnia 2023 r.:

 • osobiście we WCES: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, św. Wincentego 6/9,61-003 Poznań lub
 • pocztą tradycyjną – za pośrednictwem operatora pocztowego – na wyżej podany adres (liczy się data wpływu do siedziby WCES), lub
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan podpisanego wniosku lub wniosek podpisany za pomocą podpisu kwalifikowanego, lub profilu zaufanego) na adres mailowy: anna.jarzembowska@barka.org.pl

UWAGA: Pula środków na wsparcie w ramach pakietu jest ograniczona. O przyznaniu wsparcia w ramach pakietów decyduje kolejność wpływu wniosków do WCES, dlatego zaleca się wybór takiej metody złożenia wniosku, aby wpłynął on do WCES jak najszybciej.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie zamieszczonym poniżej:

Regulamin_ Pakiety

Wzór wniosku_ Pakiety