Od dnia 24.03.2022 r. został uruchomiony nabór na Pożyczki Misyjne w ramach Pożyczek Płynnościowych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Informacje o pożyczce

Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) udzielana jest ze środków udostępnionych przez BGK z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez PES z całego kraju w celu zapewnienia finansowania płynnościowego.

Celem instrumentu jest poprawa płynności finansowej podmiotów, poprzez zapewnienie dostępu do preferencyjnej pożyczki płynnościowej z pomocą de minimis. Pożyczka płynnościowa ma być ponadto instrumentem wsparcia dla PES dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Założenia dotyczące opisywanego instrumentu mają charakter ramowy. Zostały one zaprojektowane we współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przy uwzględnieniu panującej w kraju sytuacji społeczno — gospodarczej wywołanej przez COVID-19. MFiPR oraz BGK, zastrzega możliwość modyfikacji parametrów pożyczki płynnościowej, po ustąpieniu skutków gospodarczych wywołanych sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Projekt opiewa na kwotę ponad 4 mln zł, z czego całość stanowi wkład BGK. Termin realizacji programu w ramach Pożyczki Płynnościowej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej od kwietnia 2020 roku do 28 października 2022 roku. Pożyczki Misyjne FRW realizuje od 15 marca 2022 roku do 28 października 2022 roku.

Szczegółowe informacje pod tym linkiem:

Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej