W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego / Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie  „Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny”.

Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie gmin włączających i wspierających ekonomię społeczną i podmioty ekonomii społecznej w politykę lokalną.

Konkurs prowadzony jest na terenie Wielkopolski i skierowany jest do gmin, które w latach 2019-2022 realizowały/zrealizują na terenie województwa wielkopolskiego zamówienia społecznie odpowiedzialne i/lub  wspierały/wspierają sektor ekonomii społecznej i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Konkurs jest konkursem otwartym i formą systemowego wspierania samorządów w Wielkopolsce.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikiem –   należy przesłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na adres mailowy: konkurssamorzad@rops.poznan.pl do 1.09 do 23.59 z dopiskiem w tytule: „Konkurs Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny_2022”.

FORMULARZ

REGULAMIN

Ogłoszenie I edycji Konkursu

Uchwała 522_2022