W Nochowie k. Śremu, Fundacja na rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem prowadzi dom dla osób bezdomnych oraz Centrum Integracji Społecznej. W ramach działań animacyjnych i reintegracyjnych spotykamy się z kadrą, mieszkańcami  i uczestnikami CIS. Tym razem odbyło się spotkanie w poniedziałek, 4 lipca, w bardzo szerokim gronie.