W imieniu organizatora – Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zapraszamy  do wzięcia udziału w konkursie promującym najlepsze praktyki zarządzania organizacją pozarządową.

Celem konkursu jest promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi oraz wyróżnienie najlepszych podmiotów. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Fundację im. Ernsta-Bernda Blümle.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesyłać poprzez wypełniony kwestionariusz samooceny poprzez formularz dostępny pod linkiem:

https://forms.gle/5yCaotYkTtDyErQw8

wraz ze zgłoszeniem do dnia 10.07.2022 roku.

Można także odesłać kwestionariusz samooceny lub/i kartę zgłoszenia mailowo na adres: zespol.ngo@ue.poznan.pl

Kolejnym etapem konkursu będzie wizyta przedstawiciela Komisji Konkursowej w wytypowanych do drugiego etapu organizacjach w celu wyłonienia laureatów.

Szczegółowe informacje: https://ue.poznan.pl/…/zespol…/konkurs,a99759.html

Informacja o konkursie na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/3515836505320684/?ref=newsfeed

Ilustracja: Uniwersytet Ekonomiczny