Barka od lat wspiera ❤️ powstawanie i działalność przedsiębiorstw społecznych, w tym w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej. Dzisiaj poznamy jedno z nich – Fundację Akceptacja z Poznania.
🍀Oficjalnie Akceptacja rozpoczęła działalność w maju 2017 roku, mając na celu głównie wsparcie osób transpłciowych. Życie jednak szybko samo inaczej rozłożyło akcenty i dzisiaj Fundacja stara się walczyć z dyskryminacją i pomagać osobom nie tylko transpłciowym, ale również innym grupom zagrożonym wykluczeniem lub wykluczonych: osobom w kryzysie bezdomności, społeczności romskiej, społeczności LGBTQIA+ oraz ofiarom przemocy czy osobom w kryzysach psychicznych. W czasie najtrudniejszych dni pandemii załoga Akceptacji był na pierwszej linii, angażując się w pomoc chorującym na COVID-19 oraz w działania profilaktyczne i edukacyjne w tym obszarze.
🍀Fundacja Akceptacja to synonim profesjonalizmu, zaangażowania i nieustannej gotowości do pomocy.
🍀A wszystko zaczęło się od Anny Marii Szymkowiak, założycielki Akceptacji, która urodziła się jako chłopiec i w życiu dorosłym przeszła kolejne etapy życia mężczyzny: wojsko, praca, małżeństwo, rodzicielstwo. Przyszedł jednak moment, kiedy trudno było ukryć przed sobą i innymi swoją prawdziwą naturę. Samoakceptacja była pierwszym krokiem Anny do życia w pełni w zgodzie ze sobą. Nie dziwi więc dzisiejsza nazwa Fundacji.
🍀Oto, jak o Ani mówi w wywiadzie dla „Magazynu Nasz Region” lekarka Joanna Goldberg, współpracująca z Fundacją od 2018 roku: „Wszyscy do Ani podchodzą z entuzjazmem i zrozumieniem🙂. Ona w swoją pracę wkłada całe serce. Okazuje się, że chęć niesienia pomocy i empatia pokonują wszelkie bariery. Bo tak naprawdę nie jest ważne, czy jesteś trans-, homo- czy heteroseksualny, ważne jest, co robisz, jak się odnosisz do innych. To stanowi o wartości człowieka. Fundacja robi kawał naprawdę dobrej roboty dla osób transpłciowych, zmieniając ich postrzeganie poprzez działanie. Cieszę się, że mogę być częścią tego zespołu – podkreśla z dumą”.
🍀Dotacje, które Akceptacja otrzymała w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, realizowanego przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka oraz Miasto Poznań, pozwoliły zatrudnić kolejne transpłciowe osoby, ale też utrzymać w czasie pandemii miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem dzięki wsparciu pomostowemu🙂. Znaczące są również szkolenia i kursy, w których uczestniczą pracownicy i pracownice Fundacji w ramach tego samego projektu.
🍀Dzisiaj stały zespół Fundacji tworzy 13 osób oraz 9 wspaniałych wolontariuszek i wolontariuszy. Mają tyle zadań, że wydaje się, iż stale są „na sygnale”. Poznajmy historię Izy i Marka z Akceptacji.
❤️Iza poznała się z Anią Szymkowiak w 2017 roku, na szkoleniu z pierwszej pomocy. Mieszkała wtedy w noclegowni na Borówkach i pracowała w CIS-ie. Ponownie spotkały się na Targu Dobra na Świętym Marcinie w 2019 roku. Na stoisku Akceptacji Ania zbadała Izie ciśnienie i cukier. Iza poprosiła o zaświadczenie o udziale w kursie, zaczęły rozmawiać o wolontariacie. Pierwsza impreza, w której Iza wzięła udział, odbyła się w styczniu 2020 roku – WOŚP była okazją, by poznać całą ekipę Akceptacji… Potem wspierała działania Fundacji podczas pokazu psów ratowniczych i wreszcie otrzymała propozycję pracy na stanowisku administracyjnym. Od sierpnia 2020 roku jest pracownikiem etatowym w biurze Fundacji, a jak potrzeba – działa także jako wolontariuszka. Dzisiaj mieszka 🏠 w Markocie na ul. Starołęckiej. W styczniu br. skończyła szkołę policealną na kierunku technik BHP, we wrześniu odebrała dyplom kwalifikacyjny. Idzie do przodu🌞! W rozmowie podkreśla, jak wiele zmieniło się, od kiedy jest w Akceptacji, jak wiele można się nauczyć o pierwszej pomocy oraz współpracy w zespole👌.
❤️Marek, dzisiaj emeryt, mieszka w hostelu na Jawornickiej, prowadzonym przez Pogotowie Społeczne. Na początku pracy w Akceptacji, pierwsze dwa–trzy miesiące, nie mówił, gdzie jest zatrudniony, rozglądał się. W styczniu będzie rok. Ma umowę o pracę na pół etatu na stanowisku administracyjnym. Zajmuje się dokumentacją, zaopatrzeniem i wsparciem tam, gdzie jest w danej chwili potrzeba. Stara się o samodzielne mieszkanie🏠. Podkreśla, że Akceptacja to „dziecko” szefowej – Ania stworzyła zespół wspaniałych ludzi, a on ma gdzie wyjść, porozmawiać🌞. Samemu można się udusić swoimi problemami. Nim jednak dotarł do tego miejsca w życiu, bardzo dużo się wydarzyło. Zawodowo był m.in. p.o. szefa kadr w Teatrze Polskim w Poznaniu, pracował w banku, był szefem bazy materiałowej (w tym czasie zaczęło się uzależnienie od alkoholu), 5 lat prowadził własny sklep, parę lat pracował w Holandii. Kiedy wydawało się, że problem z alkoholem jest przeszłością – powrócił podczas pracy w jednym z poznańskich hoteli. 14 lat temu Marek założył swoją Grupę AA Chartowo, od 11 lat jest aktorem Grupy Teatralnej Wikingowie, ściśle współpracującej z Teatrem Nowym w Poznaniu. 7 września minęły 2 lata w trzeźwości 👏.
🍀Misją Fundacji Akceptacja jest wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Fundacja realizuje swoją misję, skupiając się na czterech głównych celach:
👉 wsparcie osób transpłciowych oraz edukacja w temacie transpłciowości,
👉 edukacja antydyskryminacyjna (szkolenia, warsztaty, konsultacje),
👉 pomoc psychologiczna i prawna,
👉 edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy, w tym również skierowana do grup: osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby z niepełnosprawnością, osoby w kryzysie bezdomności, osoby przewlekle chore, osoby uzależnione, osoby doświadczające przemocy na tle płci, rasy, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej); aktywistek i aktywistów biorących udział w akcjach wspierających osoby doświadczające wykluczenia, w tym osoby z doświadczeniem migracji i doświadczeniem uchodźczym aktualnie przebywających na polskiej granicy.
🍀Obecnie Fundacja wdraża kolejny cel, jakim jest świadczenie usług ratowniczych dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz organizacji i instytucji pracujących na ich rzecz. Usługi ratownicze są realizowane zgodnie z wytycznymi Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
🍀Ania, szefowa Akceptacji, ukończyła państwowy kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz kurs instruktora międzynarodowego IFACC. Załogę Fundacji współtworzą również ratownicy, lekarka, pielęgniarz.
🍀Fundacja z pozyskanych grantów zakupiła dwa ambulanse i samochód ratowniczy, a także sprzęt niezbędny do profesjonalnych działań. Finansuje swoją działalność m.in. poprzez organizację szkoleń oraz świadczenie usług transportowych w obszarze ochrony zdrowia.
🍀Fundacja Akceptacja
Siedziba: ul. 28 Czerwca 1956 r. 149, 61-525 Poznań
tel. +48 577 223 343
e-mail: kontakt@akceptacja.org.pl
Oferta :
👉 prowadzenie grup wsparcia,
👉 indywidualne konsultacje psychologiczna i prawne,
👉 szkolenia i warsztaty z obszarów: antydyskryminacji i pierwszej pomocy,
👉 otwarte instruktaże pierwszej pomocy,
👉 pokazy ratownicze,
👉 symulacje,
👉 opracowywanie i publikacja własnych wydawnictw,
👉 aktywność w społeczności lokalnej,
👉 aktywny udział w wydarzeniach publicznych, w ramach których nieodpłatnie są świadczone usługi profilaktyki prozdrowotnej.
Fotografie pochodzą z Archiwum Fundacji Akceptacja oraz z profilu Fb.