BARKA od lat wspiera ❤ powstawanie i działalność PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH, w tym ostatnio w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”.
🍀 Dzisiaj zapraszamy na spotkanie z jednym z pierwszych przedsiębiorstw społecznych, które współtworzyła Fundacja Barka – Stowarzyszeniem Integracyjnym Wspólnoty Barka w Chudobczycach. Przedsiębiorstwo powstało w czasach, kiedy jeszcze nie realizowaliśmy projektów, na które obecnie pozyskujemy zewnętrzne dofinansowania.
🍀W 1995 roku Wojewoda Poznański Włodzimierz Łęcki zaproponował Fundacji Barka przejęcie dwóch bloków mieszkalnych położonych w małej popegeerowskiej wsi Chudobczyce. Przemiany społeczno-polityczne w Polsce na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych spowodowały, że bloki, budowane od 1983 roku, stały od kilku lat w stanie surowym zamkniętym wraz z niedokończoną infrastrukturą. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa – ówczesny zarządca majątku popegeerowskiego – przekazała je Fundacji za symboliczną kwotę 10 tys. zł i wydzierżawiła na okres 20 lat. W 1999 roku od Agencji Własności Rolnej Skarbu oprócz ziemi Fundacja przejęła także zabudowania po byłym Państwowym Gospodarstwie Rolnym. Było to niezwykłe wyzwanie, przekraczające nie tylko możliwości finansowe i organizacyjne Fundacji, ale także ówczesne rozwiązania prawne dla tego typu przedsięwzięć.
🍀Wtedy Chudobczyce były swoistą spółdzielnią socjalną bez ram prawnych. Obecnie bloki stoją odbudowane. Stowarzyszenie prowadzi tu Dom Wspólnoty Barka, w którym mieszka okresowo lub na stałe od 70 do 90 osób, a także hostel. Istotę zadania stanowi wsparcie osób bezdomnych mieszkających we Wspólnocie w ich reintegracji społeczno-zawodowej poprzez działania osłonowe i profilaktyczne.
🍀Działania osłonowe polegają na zapewnieniu osobom z problemami godnych warunków życia poprzez włączenie ich we Wspólnotę i zapewnienie całodobowego wsparcia w postaci schronienia, odzieży, środków czystości, wyżywienia, lekarstw.
🍀W ramach działań osłonowych udzielane jest też wsparcie w postaci pomocy w wyrobieniu niezbędnych dokumentów, pozyskaniu świadczeń opieki społecznej, a także pomoc prawna oraz w podjęciu prób nawiązania kontaktu z rodziną, a w konsekwencji powrotu do rodziny.
🍀Działania aktywizacyjne polegają na wspieraniu aktywności osób będących członkami Wspólnoty w ich działaniach na rzecz wychodzenia z bezdomności. SIW Barki jest w bliskiej relacji z mieszkańcami wsi Chudobczyce, którzy biorą udział w wydarzeniach wspólnotowych, festynach, korzystają z siłowni czy biblioteki. Chudobczyce przyjmują w swe progi głównie mężczyzn, zarówno wychodzących z więzień – z którymi SIW współpracuje – jak i przyjeżdżających z miast zachodniej Europy, na ulicach których pracują liderzy Barki wraz z asystentami. Niektórzy zostają tu na krótko, inni decydują się związać z tym miejscem na całe życie.
🍀Oprócz Wspólnoty Stowarzyszenie prowadzi także dwa Centra Integracji Społecznej, w Chudobczycach i Zgierzynce, ekologiczne gospodarstwo rolne i ogród ekologiczny🥒🥦🍆🍓🍅, organizuje i przyjmuje wizyty studyjne – z Polski i z zagranicy – pracownicy i członkowie Wspólnoty biorą udział w seminariach, grupach roboczych itd. w roli ekspertów i konsultantów. Tutaj był kręcony jeden z odcinków serii filmów 🎬🎬 dokumentalnych „Efekt domina” telewizji TVN, które współtworzyła Dominika Kulczyk. Równocześnie Fundacja Kulczyk Foundation dofinansowała nowoczesne wyposażenie kuchni w nowym budynku – dodajmy: wybudowanym własnymi siłami – w którym mieszczą się też stołówka i sala konferencyjna.
🍀We wszystkim jednak najważniejsi są ludzie, którzy zdecydowali się na przemianę swojego życia i znaleźli pomoc we Wspólnocie, a potem sami zaczęli jej udzielać. Poznajmy historię Tomka, Marka i Mariusza.
🌿Tomek, długoletni lider Wspólnoty, trafił do Chudobczyc z poprawczaka o zaostrzonym rygorze po trudnym dzieciństwie w środowisku przestępczym. We Wspólnocie Tomasz Sadowski szybko obdarzył go zaufaniem, powierzając odpowiedzialność za magazyny. Naturalna charyzma i dar organizacyjny wkrótce uczyniły go liderem Wspólnoty, a później prezesem Stowarzyszenia. Przewodzenie wielkiej rodzinie, liczne spotkania z młodzieżą w poprawczakach i z więźniami, praca liderska na ulicach europejskich miast, a wreszcie obowiązki Radnego Gminy Kwilcz i realizacja zadań przewodniczącego Komisji Finansów są dowodem niezwykłej, inspirującej transformacji, która jest możliwa, jeśli tylko otworzymy się na szansę oferowaną przez życie. Dzisiaj Tomek realizuje się poza Wspólnotą, nadal jednak dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, pracując jako lider Barki z bezdomnymi na ulicach zachodniej Europy🌿.
🌿Marek – gdyby nie trafił do Barki ponad 20 lat temu, jak sam mówi – już by nie żył. Jego problemem był alkohol. Często podkreśla, że dzięki Barce zyskał drugie życie i robi rzeczy, które gdzie indziej nie byłyby możliwe. Spotkał się z papieżem, podróżował, pracuje jako lider Barki z bezdomnymi w europejskich miastach. Odwiedził siostrę i dwie kuzynki w Kanadzie, gdzie pojechał z przyjaciółką ze Wspólnoty. Marek przez życie był prowadzony przez matkę, która często ratowała go z opresji i usprawiedliwiała nieobecność w pracy, gdy wpadał w ciągi alkoholowe🌿.
🌿Mariusz do Barki trafił ponad 9 lat temu z ulicy w Irlandii, do której wyjechał z żoną, oboje pili. Żona zapiła się na śmierć. W Dublinie znalazł go Andrzej, chudobczycki lider. Mariusz wrócił do Polski. Przez dwa tygodnie dochodził do siebie, pijąc płyny do dezynfekcji rąk. Przez pierwsze lata we Wspólnocie wykonywał tylko przydzieloną pracę, nie angażował się w życie społeczne i sprawy ludzi. Głównie pracował jako budowlaniec, czasem sam coś inicjował w sprawach remontowych, nie wychylał się. Po kilku latach ówczesny prowadzący zaproponował mu wyjazd za granicę: do pracy jako lider na ulicach; tak funkcjonował kilka lat. W ostatnim roku Wspólnota została bez kluczowych liderów i naturalnie w kilka miesięcy właśnie Mariusz stał się liderem zarządzającym. Jak sam mówi: nie ma porównania życie we Wspólnocie jako mieszkaniec z życiem we Wspólnocie jako głównodowodzący lider. Świetnie sprawdza się w tej ostatniej roli i daje mu to pole do dalszego życiowego działania; nie wyobraża sobie życia poza Wspólnotą🌿.
🍀Kontakt:
Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Barka
Chudobczyce 27
64-423 Lubosz
Tel: +48 61 2935004
E-mail: siwbarka@interia.pl
🍀Oferta Stowarzyszenia:
👉 miejsca noclegowe dla osób bezdomnych wraz z wyżywieniem,
👉 porady i pomoc pracownika socjalnego,
👉 współpraca z Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Międzychodzie,
👉 usługi warsztatów Centrów Integracji Społecznych w Chudobczycach (30 uczestników) i Zgierzynce (15 uczestników),
👉 Konin (ośrodek wypoczynku letniego, działalność w ramach przedsiębiorstwa społecznego: wypożyczalnia sprzętu wodnego, wynajem 5 domków, prowadzenie baru z gastronomią),
👉 ogród (sprzedaż warzyw ekologicznych na Eko-targu w Poznaniu „Labaland” w każdą sobotę),
👉 prace zlecone (wykaszanie dróg i poboczy, pozyskiwanie drewna w lesie – współpraca z ZUL, grodzenia i przecinki w lasach państwowych, nasadzenia młodych drzew),
👉 uruchomienie schroniska dla osób bezdomnych zgodnie z wytycznymi Ministra Sprawiedliwości,
👉 ośrodek pomocy postpenitencjarnej (w ramach projektu Ministra Sprawiedliwości, który trwa 3 lata. Praca w ZK i AŚ pracowników naszej organizacji z osadzonymi, którzy opuszczają jednostkę i nie mają się dokąd udać).