Barka od lat wspiera powstawanie i działalność przedsiębiorstw społecznych

oraz organizacji obywatelskich, w tym w ramach projektu „Wielkopolskie

Centrum Ekonomii Solidarnej”. Dzisiaj poznamy jedną z organizacji.

Stowarzyszenie Dobro, które powstało w lutym 2021 r., stworzyły Patrycja,

Sonia, Kasia i Hania. Jak same o sobie mówią: „Jesteśmy czterema

przyjaciółkami, terapeutkami zajęciowym, pedagożkami specjalnymi. Łączy nas

wspólna pasja – praca z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Postanowiłyśmy założyć stowarzyszenie, aby wspólnie działać na rzecz oraz z

osobami z niepełnosprawnością”.

Przedsiębiorczość społeczna niejedno ma imię. Czasem znajduje wyraz w

przedsiębiorstwach społecznych, np. spółdzielniach socjalnych czy spółkach no

profit – które realizują konkretne zlecenia, usługi czy tworzą markowe produkty

w odpowiedzi na potrzeby klientów, którzy chcą je zakupić. Jednak

przedsiębiorczość społeczna wyraża się także poprzez innowacyjne działania

społeczne i edukacyjne, otwieranie nam oczu na niezagospodarowane

przestrzenie, często zaniedbane grupy społeczne czy problemy traktowane w

zbyt tradycyjny, czy wręcz przestarzały sposób.

Nim Stowarzyszenie Dobro rozpoczęło działalność, wspólnie z doradcami Barki

założycielki współpracowały przy napisaniu projektu i skorzystały z usług

marketingowych w ramach projektu WCES. Dzisiaj projekt „Razem Dobro- Weekendowe Gry

Miejskie” jest już w realizacji, a Zespół Dobra szuka wolontariuszy, którzy

pomogą nadać rozmachu działaniom.

Aktualnie stowarzyszenie skupia się na wyżej wymienionym projekcie oraz myśli o kolejnych.

Marzeniem założycielek stowarzyszenia jest utworzenie miejsca “raju” dla młodzieży z

niepełnosprawnością intelektualną. Miejsca, które łamałoby stereotypy wobec tej grupy

społecznej oraz przeciwstawiało się wykluczeniu społecznemu. Miejsca, które w pełni

wykorzystywałoby potencjał osób z niepełnosprawnością intelektualną z maksymalnym

wykorzystaniem indywidualności. Miejsca, które wprowadziłoby innowacje do systemu.

W związku z czym otwarte są na współpracę zarówno z podopiecznymi, jak i osobami, które chcą

je wesprzeć oraz pomóc w utworzeniu tego miejsca.

Stowarzyszenie Dobro

Adres siedziby:

Os. Oświecenia 71/10, 61-209 Poznań,

Tel. 792600537

e-mail: stow.dobro@gmail.com

https://www.facebook.com/stowarzyszeniedobro

Zdjęcia pochodzą z profilu Fb Stowarzyszenia Dobro