W najnowszym, październikowym  numerze magazynu „Senioralny Poznań” możemy przeczytać wywiad z Barbarą Sadowską, współzałożycielką i przewodniczącą zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”, pt. „Nie moralizować, tylko działać”. W odpowiedzi na pytanie: „A przedsiębiorstwa społeczne? Czym różnią się od każdej innej firmy?” czytamy: „Powstają z zupełnie innej motywacji, bo z potrzeby pomocy. Ale nie w taki sposób, by ugruntować czyjąś nieporadność. Nie! Tylko w taki sposób, że osoby  z problemami i pogubione poprzez uczestniczenie  w pracy i we wspólnocie zaczynają normalnie funkcjonować. Zysk przedsiębiorstwa społecznego jest reinwestowany w to przedsiębiorstwo. W firmie prywatnej zysk jest bierze właściciel, a tutaj zysk jest uspołeczniony, to znaczy, że przeznaczony jest dla rozwoju firmy i dla celów społecznych z tą firmą związanych. To piękna idea, bo wypracowana nadwyżka służ wspólnemu dobru”.

Cały wywiad tutaj:

20210927132522