Dzisiaj podróżujemy z przedstawicielami partnerstwa lokalnego z Ryczywołu. Zapoznajemy gości z funkcjonowaniem ekonomii społecznej w innych gminach subregionu poznańskiego. Pierwszy przystanek: Wieleń.