W imieniu Organizatora, zapraszamy do zapoznania się i udziału w programie Korpus Solidarności.

Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030, to pierwszy w historii Polski rządowy program, który promuje wolontariat stały i zachęca do systematycznych działań obywatelskich. Korpus Solidarności zarządzany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego we współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie całego kraju.

Aby docenić zaangażowanie wolontariuszy, przygotowano specjalny program – Karta Wolontariusza, która swoją konstytucją przypomina Kartę Dużej Rodziny.

Do jego współtworzenia zaproszono szerokie grono partnerów z instytucji publicznych oraz sektora prywatnego.

Do grona Partnerów karty zaproszone są również Podmioty Ekonomii Społecznej, dla których misja społeczna jest tak ważnym elementem działalności.

Podmioty Ekonomii Społecznej mają możliwości dołączenia  do grona Partnerów Karty Wolontariusza poprzez udzielenie wolontariuszom Korpusu Solidarności zniżek na swoje usługi i produkty. Katalog specjalnych uprawnień dla posiadaczy Karty Wolontariusza jest nieograniczony  i zależy wyłącznie od możliwości Partnera.

Partnerzy, którzy przystąpią do Programu otrzymają tytuł „Partnera Karty Wolontariusza Korpusu Solidarności”, a wraz nim możliwość posługiwania się znakiem „Partner Karty Wolontariusza Korpusu Solidarności”.

Przystąpienie do Programu to również szereg korzyści dla Partnerów, m.in.:

-prezentacja logo Partnera na stronie Korpusu Solidarności oraz Narodowego Instytutu Wolności,

-informacja o partnerstwie na stronie Korpusu Solidarności i  w mediach społecznościowych Narodowego Instytutu Wolności,

-budowanie relacji z liczącą docelowo blisko 40 tys. osób społecznością wolontariuszy Korpusu Wolności.

Bieżące informacje o działalności Korpusu Solidarności, zaangażowaniu wolontariuszy w działania społeczne – prezentowane są na stronie: www.korpussolidarnosci.gov.pl.

Osobą odpowiedzialną za program jest Izabela Molenda, tel. 22 468 44 59, e-mail: imolenda@niw.gov.pl

W załączeniu Karta Wolontariusza lub do pobrania na stronie: https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/karta-wolontariusza/

Karta Wolontariusza [BROSZURA INFORMACYJNA]