W poniedziałek 21 września zespół Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej wziął udział w w międzynarodowej konferencji on-line, podsumowującej dwuletni projekt „Ekonomia społeczna bez granic” realizowany z Funduszy Wyszechradzkich. Partnerami w projekcie były organizacje z Czech, Węgier, a ze strony polskiej – Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka oraz Gmina Krobia.

Prelegentami podczas wydarzenia byli przedstawiciele poszczególnych krajów. Ze strony polskiej wystąpili m.in. Barbara Sadowska – przewodnicząca Zarządu Fundacji Barka, Andrzej Radniecki z Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, Aleksandra Andrzejewska i Maciej Patulak z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Łukasz Kubiak – burmistrz Krobi, przedstawiciele Partnerstw  Lokalnych subregionu poznańskiego oraz pracownicy WCES.

Planowana jest kontynuacja projektu.