W czwartek 18 czerwca w Rogoźnie, podczas wizyty pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg, mieliśmy zaszczyt pogratulować  Przedstawicielom Gminy Rogoźno tytułu Samorząd Społecznie Odpowiedzialny. Barbara Sadowska  Przewodnicząca Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka wręczyła pamiątkową statuetkę i podkreśliła, że samorząd społecznie odpowiedzialny to ten, który zwraca uwagę na najsłabszych członków swojej społeczności i tworzy warunki do przywracania godności, przynależności i szacunku lokalnego.

Konkurs został zorganizowany przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej.