Fundacja  „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” zaprasza do udziału w  bezpłatnym szkolenie online dla  pracowników, członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych oraz  izb gospodarczych z cyklu „Efektywne NGO i Izby Gospodarcze”, które odbędzie się w dniach 15-17 czerwca 2020 r.

Podczas szkolenia będzie można zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu:

konsultacji publicznych,

pisania opinii i stanowisk,

pakietu ustaw „Konstytucja Biznesu”,

ustawy RODO,

prawa gospodarczego,

ekonomii z elementami polityki przemysłowej,

prawa pracy,

ekonomii przedsiębiorstwa,

analizy finansowej.

Celem szkolenia jest podniesienie wśród jego uczestników umiejętności eksperckich niezbędnych do udziału w procesie legislacyjnym, tak aby mieli oni realny wpływ na zmiany zachodzące w polskim prawie.

Organizatorzy szkolenia:  Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

TERMIN SZKOLENIA: 15-17 czerwca 2020 r. Zgłoszenia on-line.

Szczegółowe informacje  w załączeniu, na Facebooku oraz pod telefonem:  22 630 98 02,

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”

ul.Trębacka 4, 00-074 Warszawa

www.iped.pl

Program szkolenia Efektywne NGO