Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej z powiatu średzkiego na szkolenie: „Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych”

Termin: 25 października 2019 roku

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Środzie Wielkopolskiej, Plac Zamkowy 7.

szczegóły:

Program szkolenia