W dniach 14 i 15 października uczestniczyliśmy w Ogólnopolskim spotkaniu sieciującym dla Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej OWES w Warszawie. Podczas pierwszego dnia obrad poruszane były takie tematy jak: dobre praktyki w działaniach OWES, podsumowanie procesu akredytacji, zmiany standardów, nowy nabór wniosków o akredytację. Drugi dzień zdominowała tematyka reintegracji. Merytorycznie tę część przygotowało Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej. W aktualnej i poprzedniej edycji projektu WCES –  reintegracja zajmuje dużą część naszych działań i można powiedzieć, że ten obszar jest naszą specjalnością. Wprowadzenia w tematykę dokonała Barbara Sadowska – współzałożycielka i wiceprzewodnicząca Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. Wstępny panel poprowadziła Lidia Węsierska-Chyc, kierownik WCES, z udziałem: Łukasza Kubiak burmistrza Krobi, Sebastiana Czwojdy przedstawiciela Powiatu Gostyńskiego, Lecha Bora- lidera Barki, Krystyny Gromanowskiej kierownika CIS-u w Rogoźnie oraz Żanety Przepiery doradcy WCES . Następnie odbyła się część warsztatowa. Warsztaty „ Ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej: CIS- WTZ- ZAZ- spółdzielnie socjalne/przedsiębiorstwa społeczne” poprowadziły Renata Mizera- kierownik CIS-u w Pniewach oraz Ewa Roman – prezes Spółdzielni Socjalnej Wspólny Sukces. Warsztaty nt. roli partnerstw lokalnych w reintegracji społeczno – zawodowej prowadziła Bernadeta Markiewicz- kierownik OPS- w Pniewach. Warsztaty nt. Reintegracja społeczno-zawodowa a mechanizmy finansowe prowadziła Teresa Zagrodzka z TIS-e. Warsztaty: Rola ROPS i OWES we wdrażaniu mechanizmów reintegracji społeczno-zawodowej w środowiskach lokalnych, prowadziła Lidia Węsierska-Chyc.