Gmina Krobia wraz z Fundacją Barka oraz partnerami z Węgier, Macedonii i Czech realizuje projekt „Ekonomia Społeczna bez Granic” finansowany z Funduszy Wyszehradzkich.

W ramach tego projektu gościliśmy w Polsce w dniach 8 -14 września 2019 r. grupę kilku przedstawicieli organizacji obywatelskich z w/w krajów  oraz z Gminy Revfolup z Węgier, którzy odbyli tygodniowy staż w Poznaniu i w Krobi. Goście poznali polskie rozwiązania w zakresie ekonomii społecznej, takie jak: centra integracji społecznej, spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, działania organizacji obywatelskich oraz współpracę przedsiębiorstw społecznych z samorządem lokalnym oraz innymi partnerami.

Zarówno Fundacja Barka jak i Gmina Krobia mają  bogaty dorobek w tym zakresie Dlatego wspólnie zorganizowały 13 września w Krobi seminarium pt. Przedsiębiorczość społeczna w Polsce. Rola samorządu lokalnego w budowaniu wspólnoty włączającej. Dobre praktyki współpracy lokalnej