MECHANIZM ZAKUPOWY „RAZEM PRZECIW PANDEMII” – FUNDUSZ SPOŁECZNEJ WALKI Z COVID-19

Partnerzy poszukiwani

Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA poszukuje partnerów, którzy wsparliby finansowo mechanizm zakupowy „Razem przeciw pandemii”, skierowany do przedsiębiorstw społecznych będących w trudnej sytuacji w związku ze skutkami COVID-19.

O Fundacji

Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA w Poznaniu od 2015 roku prowadzi Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, który wspiera powstawanie i funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych – podmiotów gospodarczych, które poprzez zatrudnienie pomagają osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. To podmioty, które tworzą przyjazne miejsca pracy dla osób mających problem z otrzymaniem lub utrzymaniem zatrudnienia na otwartym rynku  (m.in. osoby z niepełnosprawnościami, z chorobami psychicznymi, korzystające ze wsparcia instytucji pomocy społecznej, bezdomne, długotrwale bezrobotne, opuszczające pieczę zastępczą, domy dziecka, zakłady karne).

 O mechanizmie zakupowym „Razem przeciw pandemii”

Przedsiębiorstwa społeczne, podobnie jak inni przedsiębiorcy, w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią COVID 19 zanotowały znaczne obniżenie swojej aktywności, część z nich została zmuszona do ograniczenia lub zawieszenia swoich działań.

Jako Ośrodek Wsparcia uruchomiliśmy tzw. mechanizm zakupowy, dzięki któremu było możliwe dokonanie zakupu towarów i usług u przedsiębiorstw społecznych najbardziej dotkniętych skutkami pandemii. Zakupione towary i usługi trafiały bezpłatnie do podmiotów i osób potrzebujących. W ramach mechanizmu zakupowego były realizowane i są możliwe do realizacji m.in.:

 • usługi rehabilitacyjne i terapia dla niemowląt i dzieci, także z niepełnosprawnościami,
 • usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych,
 • usługi cateringowe (posiłki dostarczane do Szpitala Zakaźnego w Poznaniu, domów seniora i placówek opiekuńczych),
 • odkażanie przestrzeni publicznych (m.in. przedszkola, ośrodki pomocy społecznej, urzędy gmin),
 • zakup atestowanych maseczek i rękawiczek (przekazywanych m.in. do Szpitala Zakaźnego w Poznaniu),
 • zakup przyłbic i maseczek (przekazywanych do instytucji pomocy społecznej i domów pomocy społecznej).

Mechanizm ten sprawdził się idealnie w trudnych czasach, lecz z uwagi na ograniczone środki finansowe zdajemy sobie sprawę, że nie trafił do wszystkich zainteresowanych (zgłaszane potrzeby zarówno przedsiębiorstw, jak i odbiorców były wielokrotnie wyższe). Podjęte działania pozwoliły jednak z jednej strony utrzymać zatrudnienie w wielu przedsiębiorstwach społecznych, z drugiej zaspokoiły potrzeby, które nie były możliwe do realizacji z uwagi na publiczne ograniczenia budżetowe.

Jak to działa (na przykładzie zakupu usług opiekuńczych):

Krok 1 – zgłoszenie zapotrzebowania na usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych przez ośrodek pomocy społecznej, który nie ma funduszy na ich świadczenie,

Krok 2 – wybór przedsiębiorstwa społecznego w trudnej sytuacji zdolnego do świadczenia ww. usługi,

Krok 3 – podpisanie umowy trójstronnej (Fundacja BARKA – ośrodek pomocy społecznej – przedsiębiorstwo społeczne) na bezpłatne świadczenie usług przez przedsiębiorstwo na rzecz podopiecznych ośrodka,

Krok 4 – zapłata za wykonane usługi przedsiębiorstwu społecznemu ze środków pozyskanych przez Fundację Pomocy Wzajemnej BARKA.  To właśnie te środki, które przekażą partnerzy w ramach mechanizmu zakupowego „Razem przeciw pandemii”.

Propozycja współpracy

Z początkiem roku zamierzamy kontynuować wspomniane działania. Poszukujemy partnerów, którzy wsparliby finansowo wypracowany przez nas mechanizm zakupowy „Razem przeciw pandemii”.

Ze strony Fundacji BARKA oferujemy:

 • obsługę mechanizmu,
 • kojarzenie wykonawców i odbiorców towarów i usług,
 • dbałość i nadzór nad prawidłowością realizowanych przez przedsiębiorstwa społecznej działań.

Gwarantujemy, że 100% środków przekazanych przez partnerów zostanie wykorzystanych na zakup towarów i usług u  przedsiębiorstw społecznych. Fundacja BARKA za działania związane z mechanizmem nie pobiera żadnego wynagrodzenia.

Korzyści dla wspierających:

 • uczestnictwo w nowatorskiej formie wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, których miejsca pracy są zagrożone,
 • promowanie partnerów jako podmiotów społecznie odpowiedzialnych i wspierających ekonomię społeczną,
 • nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi działającymi w subregionie poznańskim,
 • realna pomoc placówkom, które zajmują się osobami najbardziej zagrożonymi w czasie pandemii.

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Osoby do kontaktu:

Rafał Jaworski: tel. 602 448 658 rafal.jaworski@barka.org.pl

Justyna Brylewska: tel. 733 660 028 justyna.brylewska@barka.org.pl

Podmioty, które skorzystały z mechanizmu zakupowego (odbiorcy towarów i usług):

Szpital Zakaźny w Poznaniu, Domy Pomocy Społecznej w Poznaniu (3 DPS), Domy Pomocy Społecznej w Śremie, Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach, Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie,  Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wlkp., Miasto Poznań, Gmina Rogoźno, Gmina Oborniki, Centrum Usług Wspólnych w Szamotułach, szkoły i przedszkola w Poznaniu, Gminne Przedszkole w Owińskach, Fundacja LARHE, Ogrzewalnia Caritas w Poznaniu, Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem,

Podmioty, które skorzystały z mechanizmu zakupowego (dostawcy  towarów i usług):

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, Spółdzielnia Socjalna Wspólny Stół Spółdzielnia Socjalna Ruchomości, Fundacja z Sercem, Spółdzielnia Socjalna Cuda Garnki, Spółdzielnia Socjalna Wykon, Spółdzielnia Socjalna Uciec Dysforii, Fundacja Tyflologika, Fundacja DamDam, Spółdzielnia Socjalna Furia, Centrum Kreatywnej Inspiracji spółka z o.o. non profit, Spółdzielnia Socjalna Razem, Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie, Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Paumark Śrem, Blisko Was Spółdzielnia Socjalna, Fundacja Fabryka Dobra, Spółdzielnia Socjalna Stara Łubianka, Zrób Event spółka z o.o. non profit.